XX. Beskydské alergologické a imunologické dny

Organizační pokyny pro vystavovatele


Podmínky účasti Vaší firmy jako vystavovatele Vám budou sděleny na tel. čísle 739 227 247 nebo prostřednictvím emailu sekretariat@rekval.cz, popř. kontaktujte odborného garanta MUDr. Mořice Jurečku.

  • Výstavní a prezentační stánky jsou umístěny v přilehlé místnosti v těsné blízkosti přednáškového sálu
  • Ubytování je zajištěno v hotelu Prosper, Zámeček a Čeladenka. Jedná se výhradně o dvoulůžkové pokoje, ev. třílůžkové pokoje. Transfer mezi místem konání odborného setkání, tj. hotelem Prosper a ostatními hotely bude zajištěn. Z kapacitních důvodů nebudou akceptovány požadavky na jednolůžkové pokoje.
  • Předpokládaná účast vystavovatelů z jedné firmy jsou 2 osoby. V případě účasti 3 a více osob od jednoho vystavovatele budou náklady (500,-) navýšeny o 300,-Kč na další osobu.
  • Registrační poplatek za zástupce vystavující firmy činí 500,- Kč/osoba a zahrnuje páteční večerní raut v restauraci a sobotní oběd.
  • Možnost osobních setkání s lékaři v průběhu celé akce.
  • Organizátor REKVAL s.r.o. zpracovává osobní údaje účastníků a přednášejících za účelem přípravy a realizace odborného setkání Beskydské alergologické a imunologické dny, pořízení fotodokumentace a vystavení certifikátu. Vyplněním osobních údajů sdělujete organizátorům Váš souhlas. V souladu s pravidly GDPR máte právo požádat o vymaz Vašich osobních údajů. K ochraně osobních údajů má REKVAL, s.r.o. zpracován interní předpis, kterým se řídí a zaměstnanci byli s ním prokazatelně seznámeni.

Celkovou částku (registrační poplatek + ubytování), prosíme, uhraďte bankovním převodem na účet č.: 35-1739860257/0100, v.s. 231118, do zprávy pro příjemce vždy uveďte jméno vystavující firmy. Zároveň nám na email sekretariat@rekval.cz napište počet a jména zástupců vystavující firmy, včetně kontaktů.

Ceník ubytování
2-lůžkový pokoj 990,-Kč/os.
3-lůžkový pokoj 800,-Kč/os.
Ceny jsou uvedeny za osobu včetně snídaně.