XXII. Beskydské alergologické a imunologické dny

Organizační pokyny pro vystavovatele

Podmínky účasti Vaší firmy jako vystavovatele Vám budou sděleny na tel. čísle 739 227 247 nebo prostřednictvím emailu sekretariat@rekval.cz, popř. kontaktujte odborné garanty doc. MUDr. Jaromíra Bystroně, CSc. a MUDr. Mořice Jurečku.

V případě, že bude akce zrušena na základě vládního nařízení, bude Vám částka za vystavovatele vrácena zpět, zkrácená o 500,-Kč jako manipulační poplatek.

 • Výstavní a prezentační stánky budou umístěny v saloncích vedle přednáškového sálu.
 • Ubytování je zajištěno ve dvoulůžkových pokojích v hotelu Sepetná, Ondráš a v bungalovech.
 • Předpokládaná účast vystavovatelů z jedné firmy jsou 2 osoby. V případě účasti 3 a více osob od jednoho vystavovatele bude registrační poplatek (700,- Kč) navýšen o 300,- Kč na každou další osobu, tj. 1.000,-Kč/os.
 • Možnost osobních setkání s lékaři v průběhu celé akce.
 • Organizátor REKVAL s.r.o. zpracovává osobní údaje účastníků a přednášejících za účelem přípravy a realizace odborného setkání Beskydské alergologické a imunologické dny, pořízení fotodokumentace a vystavení certifikátu. Vyplněním osobních údajů sdělujete organizátorům Váš souhlas. V souladu s pravidly GDPR máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů.
 • Při příjezdu k hotelu je v obci Ostravice umístěná příkazová značka použití sněhových řetězů v případě nepříznivých povětrnostních podmínek.
 • Obec Ostravice schválila vyhlášku o místním poplatku z pobytu, která činí 20,-Kč. Tento poplatek se hradí při příjezdu v recepci v hotovosti (nelze dát do faktury).

Poplatky
Registrační poplatek 700,-Kč
Večeře (pátek) 800,-Kč
Oběd (sobota) 250,-Kč

Storno poplatky

Storno Vaší objednávky na ubytování bude provedeno pouze na základě zaslaného e- mailu na sekretariat@rekval.cz ve výši 1.000,-Kč/os.

Epidemiologické podmínky

Akce bude realizována v souladu s pokyny a epidemiologickými pravidly platnými v době konání odborného setkání.

V případě, že nejste očkovaní, je potřeba:
 • doložit negativní antigenní test starý nejvýše 24 hod.
 • doložit negativní PCR test starý nejvýše 72 hod.
 • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před konáním akce
 • absolvovat samotest na místě a prokázat se negativním testem – v tomto případě musí být organizátoři informováni předem
Po celou dobu konání akce musí mít účastníci nasazený respirátor tř. FFP2 (KN95/N95)

Celkovou částku (registrační poplatek + ubytování), prosíme, uhraďte bankovním převodem na účet č.: 35-1739860257/0100, v.s. 191121, do zprávy pro příjemce vždy uveďte své jméno (jméno účastníka/ků) pro identifikaci platby. Platbu proveďte nejpozději do 12.11.2021.


Ceník ubytování
2-lůžkový pokoj 1000,-Kč/os.
Pokoj obsazený 1 osobou 1500,-Kč/os.
Ceny jsou uvedeny za osobu včetně snídaně.