XX. Beskydské alergologické a imunologické dny

Časový harmonogram

Pátek 23. 11. 2018

11:00 - 15:00 - Registrace vystavovatelů

Odborný program 15-18 hod.
Postavení první roztočové tablety při léčbě alergické rýmy a astmatu - klíčová data
doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.
Pozitiva fixní kombinace v léčbě AR  
MUDr. Pavel Macháček
Mepolizumab v léčbě těžkého eosinofilního refrakterního astmatu
PharmDr. Martina Vetchá
Omalizumab
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

19:00 - 20:00 - Kontinuální večeře
20:00 - 22:00 - Společenský program s Rock & Roll bandem Marcela Woodmana
22:00 - 02:00 - Diskotéka


Sobota 24. 11. 2018

Enterosgel u pacientů s atopickou dermatitidou - výsledky studie
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.
Vliv bakteriálního lyzátu Broncho-Vaxom na imunogenicitu, bezpečnost a snášenlivost vakcíny chřipky u dětí
MUDr. Vít Koudelka
Isoprinosine - stálý partner alergologa a imunologa
MUDr. Pavel Macháček
Alergenová imunoterapie - čím dříve, tím lépe
MUDr. Jiří Nevrlka
Kazuistiky z praxe terénního alergologa
MUDr. Božena Kalabusová
Neobvyklý projev Waldenströmovy makroglobulinémie
MUDr. Elena Kolouchová

12:00 - 13:00 - Oběd