XXII. Beskydské alergologické a imunologické dny

Časový harmonogram

Pátek 19. 11. 2021

12:00 - 15:00 - Registrace vystavovatelů
15:30 - 19:00 - Odborný program

Komplikovaný pacient na biologické léčbě z pohledu internisty a alergologa
MUDr. Petra Humplíková
Covid - 19 pohledem epidemiologa
doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS
Možnosti laboratorních vyšetření u covid – 19
RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D.
Diagnostika a monitorování SARS-Cov-2 infekce ve světle současných poznatků
RNDr. Ivo Lochman, CSc.
Imunor v prevenci covid - 19 (výsledky studie u zdravotníků FN Ostrava)
doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

19:00 - 20:00 - Večeře
20:00 - 23:00 - Diskuzní fórum


Sobota 20. 11. 2021

9:00 - 12:00 - Odborný program
(De) senzibilizace nesnesitelné tchýně
doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.
Nové doporučení ARIA v léčbě AR
MUDr. Pavel Macháček
Nové možnosti v léčbě astmatu s Atecturou
prim. MUDr. Irena Krčmová, CSc.
12:00 - 13:00 - Oběd